Гоштанар Ірина Вікторівна

Посада: Декан факультету української й іноземної філології та журналістики ХДУ

У 1996 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов.

У 1999 році почала працювати в ХДУ.

У 2000 році закінчила магістратуру Херсонського державного універститету зі спеціальності «Німецька мова та література».

У 2011 році закінчила аспірантуру ХДУ зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію в Кіровоградськомк державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

У вересні 2020 року призначена на посаду декана факультету української й іноземної філології та журналістики ХДУ.

Є авторкою понад 40 наукових публікацій, з них – 1 підручник з грифом МОН, 1 монографія («Педагогічна система Й. Ф. Гербарта у контексті розвитку світового освітнього простору»), 3 навчальних посібника, 4 навчально-методичні рекомендації, 20 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 наукові публікації у провідному виданні Німеччини.24
Можливі звʼязки
Можливі звʼязки не знайдено