Коник Юлія Олександрівна

Посада: Заступниця начальника відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового апарату та реставрації документів ДАХО
Рік Народження: 1977

Народилася 21 вересня 1977 року.

У 1994 році закінчила середню школу No 46 Херсона.

У 1994-1998 роках навчалася на історико-правознавчому факультеті Херсонського державного педагогічного інституту, отримавши диплом зі спеціальності “Історія”.

У 1998-1999 роках навчалася в магістратурі Херсонського державного педагогічного університету, отримавши диплом зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”.

З вересня 1999 року – провідний спеціаліст, з лютого 2002 року – головний спеціаліст, з липня 2005 року – заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату державного архіву Херсонської області.

У листопаді 2007 – грудні 2011 року навчалася в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію “Губернська межова служба південного правобережжя України (остання третина XVIII – перша третина ХІХ ст.”.

Сфери наукових інтересів: історія Південної України середини XVIII – середини ХХ ст., архівознавство, джерелознавство.

Досліджує історію межування Південної України дорадянського періоду, історію митних установ довоєнного періоду. Запровадила термін “губернська межова служба” для збірного позначення межових підрозділів та посадових осіб, підпорядкованих губернським адміністраціям Південної України у складі Російської імперії.

33
Можливі звʼязки
Можливі звʼязки не знайдено